დაგვიკავშირდით
+ 032 2 75 00 00
+ 995 598 75 00 00
მგალობლიშვილის ქ. 13,
საქართველო, თბილისი
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
დაგვიკავშირდით სოციალურ ქსელებში:
Facebook Instagram
Sps “მარმაქს ჯორჯია”
misamarTi: ქ.თბილისი წყნეთის გზატკეცილი 23ა, ბ.24
saidentifikacio kodi: 405254870
bankis dasaxeleba: სს „პროკრედიტ ბანკი“
sabanko angariSis #: GE89PC0133600100067012
bankis kodi: MIBGGE22
direqtori: ლევან beraZe