ვახორციელებთ, ვავითარებთ და ვაუმჯობესებთ პროექტებს!
გუნდი
მაია ყურაშვილი
მაია ყურაშვილი
ფინანსური მენეჯერი
""
ნატალია ლაბუტინა
ნატალია ლაბუტინა
ეკონომიკისა და ფინანსების დირექტორი
""
იური იუროვი
იური იუროვი
მმართველი პარტნიორი
"კადრები გადაწყვეტენ ყველაფერს!"ი.ვი. სტალინი
ირაკლი ყიფიანი
ირაკლი ყიფიანი
დირექტორის მოადგილე
""
კონსტანტინ დენისოვი
კონსტანტინ დენისოვი
მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი
""
ნატალი არტემენკო
ნატალი არტემენკო
პროექტების განვითარების მენეჯერი
""
არჩილ ფიროსმანიშვილი
არჩილ ფიროსმანიშვილი
პროექტის მენეჯერი
""
ლაშა ჯოგლიძე
ლაშა ჯოგლიძე
პროექტის მენეჯერი
""
გივი შენგელია
გივი შენგელია
ლოგისტიკის მენეჯერი
""